Pensioensparen

Een pensioenspaarverzekering biedt u verschillende oplossingen om een kapitaal op te bouwen voor een comfortabel pensioen en u geniet tegelijkertijd een belangrijk fiscaal voordeel

Waarom een pensioenspaarverzekering afsluiten?

De belangrijkste reden is het bedrag van het wettelijk pensioen. De kans is groot dat uw wettelijk pensioen minder dan de helft zal bedragen dan uw laatste nettoloon.
Wil je jouw levensstandaard niet naar beneden zien gaan op de dag dat je op pensioen gaat? Denk dan vooruit. Wie aan pensioensparen doet, legt op individuele basis een spaarpotje aan om dit inkomensverlies op te vangen.

Wat zijn de fiscale voordelen ?

Iedereen die belastingen betaalt en tussen 18 en 64 jaar is, mag het geld dat hij stort in een pensioenspaarproduct jaarlijks inbrengen in zijn aangifte van de personenbelasting. Je krijgt 30% van de stortingen terug van de belastingen.

Wanneer ontvang ik het gespaarde kapitaal?

De einddatum van uw contract ligt meestal vast op uw 65e verjaardag. Op dat moment ontvangt u een geldsom bestaande uit de netto gestorte bedragen (zonder instapkosten), de opgebouwde interesten, eventuele winstdelingen, verminderd met de afgehouden belasting.

Bestaat er een plafond voor de fiscale aftrekbaarheid?

Ja, maar dit kan van jaar tot jaar verschillen, naargelang de beslissingen van de regering.

In 2020 kan je door de indexatie kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen:990 euro of 1270 euro. Bij het maximumbedrag van 990 euro krijg je 30% belastingvermindering of 297 euro dat je via belastingen kan terugkrijgen. Bij het maximumbedrag van 1270 euro krijg je 25% belastingvermindering of 317,5 euro dat je via belastingen kan terugkrijgen.

Sluit Menu

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close